ร่วมแสดงความยินดีกับลูก ท.ว.ศ.
ภาพการเรียนการสอนรูปแบบ Online ปีการศึกษา 2564
ภาพกิจกรรมงานบูรณาการ "วันดอกผักบุ้งบาน" ระดับชั้นเตรียมอนุบาล-อนุบาลปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564
ภาพกิจกรรมงานสัปดาห์วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2564
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเทควันโด Tong Taekwondo Championship 2019
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันฟุตซอล และรางวัลการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2562
งานนิทรรศการ 1 ห้องเรียน 1 โครงการ 1 นวัตกรรม OIPC 2019 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒