ปรัชญา
ความรู้ดี คุณธรรมเลิศ
 
สัญลักษณ์
ดอกผักบุ้ง
 
เอกลักษณ์
รักสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม
 
อัตลักษณ์
ซื่อสัตย์ รักความเป็นไทย
 
คติพจน์
สุโขปฺญญาปฏิลาโภ ความได้ปัญญาให้เกิดสุข
 
ตราประจำโรงเรียน
 

 
สีประจำโรงเรียน
ม่วง - ขาว
 
เพลงประจำโรงเรียน
มาร์ชทรงวิทย์
ดอกผักบุ้ง
เชิญชมสวน