ที่ตั้งโรงเรียน

map
 
โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา
เลขที่ 5/1 หมู่ 4 ถนนเสรีไทย ซอย 54 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทรศัพท์ 0-2517-0872 , 0-2517-0965
โทรสาร 0-2919-9536
 

Songwit Suksa School (SWSS)
5/1 Moo 4, Soi Serithai 54, Kannayao, Bangkok 10230

Tel: +66 (0) 2517 0872, 2517 0965
Fax: +66 (0) 2919 9536

 

Website: www.songwitsuksa.ac.th
E-mail: songwitsuksa@yahoo.com