หน่วยที่ 1 ปฐมนิเทศ
  - ปฐมนิเทศ 16 พ.ค. 62
  - ปฐมนิเทศ 17 พ.ค. 62
   
หน่วยที่ 2 โรงเรียนของเรา
  - โรงเรียนของเรา 21 พ.ค. 62
  - โรงเรียนของเรา 22 พ.ค. 62
  - โรงเรียนของเรา 23 พ.ค. 62
  - โรงเรียนของเรา 24 พ.ค. 62
  - โรงเรียนของเรา 27 พ.ค. 62
   
 หน่วยที่ 3 เรื่องตัวเรา
  - ตัวเรา 28 พ.ค. 62
  - ตัวเรา 29 พ.ค. 62
  - ตัวเรา 30 พ.ค. 62
  - ตัวเรา 31 พ.ค. 62
   
หน่วยที่ 4 หนูทำได้
  - หนูทำได้ (1) (4 มิ.ย. 62)
  - หนูทำได้ (2) (5 มิ.ย. 62)
  - หนูทำได้ (3) (6 มิ.ย. 62)
  - หนูทำได้ (4) (7 มิ.ย. 62)
  - หนูทำได้ (5) (10 มิ.ย. 62)
   
หน่วยที่ 5 ครอบครัวมีสุข
  - ครอบครัวมีสุข (1) (11 มิ.ย.62)
  - ครอบครัวมีสุข (2) (12 มิ.ย.62)
  - ครอบครัวมีสุข (3) (13 มิ.ย.62)
  - ครอบครัวมีสุข (4) (14 มิ.ย.62)
  - ครอบครัวมีสุข (5) (17 มิ.ย.62)
   
หน่วยที่ 6 เรื่องอาหารดีมีประโยชน์
  - เรื่องอาหารดีมีประโยชน์ (1) (18 มิ.ย.62)
  - เรื่องอาหารดีมีประโยชน์ (2) (19 มิ.ย.62)
  - เรื่องอาหารดีมีประโยชน์ (3) (20 มิ.ย.62)
  - เรื่องอาหารดีมีประโยชน์ (4) (21 มิ.ย.62)
  - เรื่องอาหารดีมีประโยชน์ (5) (24 มิ.ย.62)
   
หน่วยที่ 7 ฤดูฝน
  - ฤดูฝน (1) (25 มิ.ย.62)
  - ฤดูฝน (2) (26 มิ.ย.62)
  - ฤดูฝน (3) (27 มิ.ย.62)
  - ฤดูฝน (4) (28 มิ.ย.62)
  - ฤดูฝน (5) (1 ก.ค.62)
   
หน่วยที่ 8 เรื่องข้าว
  - ข้าว (1) (2 ก.ค.62)
  - ข้าว (2) (3 ก.ค.62)
  - ข้าว (3) (4 ก.ค.62)
  - ข้าว (4) (5 ก.ค.62)
  - ข้าว (5) (8 ก.ค.62)
   
หน่วยที่ 9 ปลอดภัยไว้ก่อน
  - ปลอดภัยไว้ก่อน (1) (9 ก.ค.62)
  - ปลอดภัยไว้ก่อน (2) (10 ก.ค.62)
  - ปลอดภัยไว้ก่อน (3) (11 ก.ค.62)
  - ปลอดภัยไว้ก่อน (4) (12 ก.ค.62)
  - ปลอดภัยไว้ก่อน (5) (15 ก.ค.62)
   
หน่วยที่ 10 วันเฉลิมพระชนมพรรษา
  - วันเฉลิมพระชนมพรรษา (1) (18 ก.ค.62)
  - วันเฉลิมพระชนมพรรษา (2) (19 ก.ค.62)
  - วันเฉลิมพระชนมพรรษา (3) (22 ก.ค.62)
  - วันเฉลิมพระชนมพรรษา (4) (23 ก.ค.62)
  - วันเฉลิมพระชนมพรรษา (5) (24 ก.ค.62)
   
 หน่วยที่ 11 วันแม่
  - วันแม่ (1) (25 ก.ค.62)
  - วันแม่ (2) (26 ก.ค.62)
  - วันแม่ (3) (30 ก.ค.62)
  - วันแม่ (4) (31 ก.ค.62)
  - วันแม่ (5) (1 ส.ค.62)
   
หน่วยที่ 12 รักเมืองไทย
  - รักเมืองไทย (1) (2 ส.ค.62)
  - รักเมืองไทย (2) (5 ส.ค.62)
  - รักเมืองไทย (3) (6 ส.ค.62)
  - รักเมืองไทย (4) (7 ส.ค.62)
  - รักเมืองไทย (5) (8 ส.ค.62)
   
หน่วยที่ 13 ของเล่นของใช้
  - ของเล่นของใช้ (1) (9 ส.ค.62)
  - ของเล่นของใช้ (2) (13 ส.ค.62)
  - ของเล่นของใช้ (3) (14 ส.ค.62)
  - ของเล่นของใช้ (4) (15 ส.ค.62)
  - ของเล่นของใช้ (5) (16 ส.ค.62)
   
หน่วยที่ 14 ชุมชนของเรา
  - ชุมชนของเรา (1) (19 ส.ค.62)
  - ชุมชนของเรา (2) (20 ส.ค.62)
  - ชุมชนของเรา (3) (21 ส.ค.62)
  - ชุมชนของเรา (4) (22 ส.ค.62)
   
หน่วยที่ 15 ต้นไม้ที่รัก
  - ต้นไม้ที่รัก (1) (23 ส.ค.62)
  - ต้นไม้ที่รัก (2) (26 ส.ค.62)
  - ต้นไม้ที่รัก (3) (27 ส.ค.62)
  - ต้นไม้ที่รัก (4) (28 ส.ค.62)
  - ต้นไม้ที่รัก (5) (29 ส.ค.62)
   
หน่วยที่ 16 ดินหินทราย
  - ดินหินทราย (1) (30 ส.ค.62)
  - ดินหินทราย (2) (2 ก.ย.62)
  - ดินหินทราย (3) (3 ก.ย.62)
  - ดินหินทราย (4) (4 ก.ย.62)
  - ดินหินทราย (5) (5 ก.ย.62)
   
หน่วยที่ 17 สัตว์น่ารัก
  - สัตว์น่ารัก (1) (6 ก.ย.62)
  - สัตว์น่ารัก (2) (9 ก.ย.62)
  - สัตว์น่ารัก (3) (10 ก.ย.62)
  - สัตว์น่ารัก (4) (11 ก.ย.62)
  - สัตว์น่ารัก (5) (12 ก.ย.62)
   
หน่วยที่ 18 การคมนาคม
  - การคมนาคม (1) (13 ก.ย.62)
  - การคมนาคม (2) (16 ก.ย.62)
  - การคมนาคม (3) (17 ก.ย.62)
  - การคมนาคม (4) (18 ก.ย.62)
  - การคมนาคม (5) (19 ก.ย.62)